Aktuality:

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017 - zde

 

V Brně dne 21.3.2017

 

Přednáška pro rodiče

 

Ve čtvrtek dne 30.3.2017 v 17.00 hod. se koná ve třídě Lvíčků (budova B v přízemí) přednáška Mgr. Jiřího Haldy na téma „Zralost dítěte jako podmínka k úspěšnému zaškolení“ pro rodiče MŠ Hudcova 47 a MŠ V Újezdech 5.

 

Srdečně zveme.

 

 

V Brně dne 28.2.2017

 

 

Informace k zápisu dětí na školní rok 2017/18:

 

Zápis do naší MŠ proběhne elektronickou formou . Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.zapisdoms.brno.czZapisovat se budou děti do MŠ Hudcova 435/47 a do odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5.

 

Jak získat přihlášku: od 18.4. do 14.5.2017  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf nebo v kanceláři MŠ Hudcova 435/47 ve dnech 24. - 28.4.2017 od 8.00 do 14.00 hod. nebo na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3  u Mgr. Hanákové v 1. patře, dveře č. 104 nebo u  paní Hofbruckerové , dveře č.103.

 

Sběr přihlášek: 15.5.2017v době od 8.30 do 16.00 hodin a 16.5.2017 od 8.30 do 12.30 hodin v kanceláři MŠ Hudcova 435/47. S sebou vezměte řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP(např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

 

Dne 15.5.  a 16.5.2017 v době od 10.00 do 11.45 hodin si mohou zájemci prohlédnout MŠ Hudcova 47  - budovu A, B a odloučené pracoviště MŠ V Újezdech 5.

 

V Brně dne 22.2.2017

                                                                                                                                                       

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš kalendář:  

Září 2016 zde

Říjen 2016 zde

Listopad 2016 zde

Prosinec 2016 zde

Leden 2017 zde

Únor 2017 zde

Březen 2017 zde

Duben 2017 zde