Aktuality

Pozvánka

 

Dne 18. 4. 2018 v 16.00 hod. se koná ve sborovně schůzka zástupců tříd Spolku rodičů při MŠ Hudcova.

 

Brno, 6. 4. 2018

 

 

Informace k zápisu dětí na školní rok 2018/19:

 

Zápis do naší MŠ proběhne elektronickou formou. Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

Zapisovat se budou děti do MŠ Hudcova 435/47 a do odloučeného pracoviště  MŠ V Újezdech 5.

 

Jak získat přihlášku: od 3.4. do 1.5.2018 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf nebo v kanceláři MŠ Hudcova 435/47 ve dnech 16. - 20.4.2018 od 8.30 do 14.00 hod. nebo na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 u Mgr. Hanákové v 1. patře, dveře č. 104 nebo u  paní Hofbruckerové , dveře č.103.

 

Sběr přihlášek: 2.5.2018 v době od 8.30 do 16.00 hodin a 3.5.2018 od 8.30 do 12.30 hodin v kanceláři MŠ Hudcova 435/47. Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

 

Dne 2.5. a 3.5.2018 v době od 10.00 do 11.45 hodin si mohou zájemci prohlédnout
MŠ Hudcova 47 - budovu A, B a odloučené pracoviště MŠ V Újezdech 5.

 

Brno, 22.3.2018

                   

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Náš kalendář:  

ZÁŘÍ 2017   zde

ŘÍJEN 2017 zde

LISTOPAD 2017 zde

PROSINEC 2017 zde

LEDEN 2018 zde

ÚNOR 2018 zde

BŘEZEN 2018 zde

DUBEN 2018 zde

KVĚTEN 2018 zde